Adatkezelési szabályzat2018-05-24T20:22:59+02:00

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

GVM Europe Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 3735 Felsőtelekes, Telekes Béla u. 5.)

Adószám: 23516506-2-05 (HU23516506)

A cég statisztikai számjele/ stat. register: 23516506-5229-113-05

Cégjegyzékszám/ trade register: 05-09-022609

e-mail: gvm@gvmszallitmanyozas.hu, mint Adatkezelő és a www.gvmszallitmanyozas.hu weboldal üzemeltetője az érintettek személyes adatainak kezelése során maradéktalanul betartja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

SÜTIHASZNÁLAT SZABÁLYAI

A sütik (cookie-k) apró szöveges fájlok, amelyeket a weboldalak küldenek az Ön számítógépének vagy más, internetre csatlakoztatott eszközének, hogy ezek segítségével beazonosítsák az Ön által használt böngészőt, illetve, hogy abban beállításokat, információkat tároljanak el. Adatkezelő a sütiket a weboldal megfelelő működése és a látogatottság mérése céljából használja. Kétféle sütit használunk az alábbiak szerint:

Session cookie: ez a látogató munkamenet azonosítóját tartalmazza, a weboldal működéséhez szükséges, személyes adatot nem tárol a látogatóról, lejárati ideje 2 év.

Google analytics cookie: a weboldal Google Analytics látogatottsági statisztikai rendszerét használja, amely rendszer cookie-kat hoz létre a látogató számítógépén. Ezek statisztikai mérésekhez szükségesek, személyes adatokat nem tárolnak a látogatóról. Bővebb információt ezekről itt talál: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Az alábbi linkek segítségével megismerhetik, hogy a leggyakrabban használt böngészők esetében hogyan találják meg a sütik kezelésére vonatkozó menüpontot, funkciót:

AJÁNLATKÉRŐ FELÜLET

A GVM Europe kft. elsősorban cégek részére nyújtja a szolgáltatásait. Ebből kifolyólag társaságunk mindenekelőtt olyan adatokat (név és céges elektronikus levelezési cím) használ fel, amelyek az érintettek üzleti szférájához tartoznak. A GVM Europe kft. a személyes adatok kezelését igyekszik a lehető legminimálisabb mértékre visszaszorítani. Ugyanakkor a szolgáltatásainkat természetes személyek is igénybe vehetik, így a rájuk vonatkozó információk személyes adatoknak minősülnek. Erre tekintettel társaságunk közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót:

Adatkezelési cél: Válasz a megkeresésre
Adatkezelő: GVM Europe kft.
Adatfeldolgozó: GVM Europe kft.
Kezelt személyes adatok: név és elektronikus levelezési cím, telefonszám
Az adatkezelés jogalapja: kifejezett hozzájárulás
Az adatkezelés időtartama: A kapcsolatfelvételig

 

Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 

  1. tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint egyéb, az adatkezelés Infotv-ben meghatározott lényeges körülményeiről,
  2. kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
  3. tiltakozhatadatkezelés ellen.

 

Ön a fenti jogokat a GVM Europe kft  (postacím: 5100 Jászberény, Jásztelki út 4., e-mail: erika@gvmszallitmanyozas) részére eljuttatott nyilatkozata útján gyakorolhatja.

A közölt személyes adatokat a GVM Europe kft. nyilvánosságra nem hozza, azokat harmadik személy részére nem továbbítja. Ez alól kivételt jelent a hatóság vagy bíróság megkeresése vagy jogszabály előírása alapján történő adattovábbítás.

 

AZ ÉRINTETT JOGAI

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az érintettnek jogában áll kérelmeznie hozzáférését az általunk kezelt személyes adataihoz, jogában áll azokról tájékoztatást kérnie, azokat frissítenie, pontosítania, és az adatokat letiltatnia vagy töröltetnie. Személyes adatainak megtekintése, frissítése és módosítása céljából küldjön e-mailt erre az e-mail címre: erika@gmvszallitmanyozas.hu kérésének 15 napon belül eleget teszünk.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adatainak kezelését érintő kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése merülne fel, vagy további információra lenne szüksége, így léphet kapcsolatba velünk:
e-mail üzenet útján: erika@gvmszallitmanyozas.hu
telefonon: +36 57/405-250
postai úton: GVM Europe kft. 5100 Jászberény, Jásztelki út 4.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő a tájékoztató hatályos változatát weboldalán teszi közzé, amelyet érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogad el.